Türkiye’deki CEO’lar dönüşüm zorunluluğunun farkında

İSTANBUL (İGFA) – PwC, dünya genelinde birçok şirketin varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğu bir periyotta dönüşüm yolunda atılan adımların aktifliğine odaklanan Global CEO Araştırmasının Türkiye sonuçlarını yayınladı. Bu yıl 27.’si gerçekleştirilen ve Türkiye’den 62 CEO’nun katıldığı araştırmanın sonuçları geçen yıla nazaran daha optimist bir tabloyu yansıtıyor.

Araştırmaya nazaran Türkiye’deki CEO’ların yaklaşık yüzde 29’u şirketlerinin mevcut gidişatına devam etmesi halinde gelecek 10 yılda ekonomik olarak varlığını sürdüremeyeceğini düşünüyor. Bu oran geçen sene yüzde 34 idi.

Türkiye’deki CEO’lar global iktisadın geleceğinden geçen seneye (yüzde 15) kıyasla daha umutlu (yüzde 27). Global ekonomik büyüme konusunda karamsarlık yerini iyimserliğe bıraksa da yeniden de global ekonomin düşüşe geçeceğini düşünenlerin oranı azımsanmayacak bir ölçüde (yüzde 47).

Türkiye’deki CEO’ların, kendi şirketlerinin gelecek 12 ayda gelir artışı potansiyeline olan itimadı evvelki yıllarda olduğu üzere bu sene de global CEO’lara kıyasla daha yüksek. Araştırma kapsamında sorulan “Şirketinizin gelecek 12 ay içindeki gelir artışı potansiyeline ne kadar güveniyorsunuz?” sorusunun cevap aradığı inanç seviyesi, Türkiye’deki CEO’larda geçen yıl yüzde 47 iken bu yıl yüzde 50’ye yükseldi. Tıpkı soru gelecek üç yıllık vakit aralığı için sorulduğunda ise inanç seviyesi yüzde 68 üzere yüksek bir seviyeye ulaştı.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırmanın Türkiye sonuçları ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“PwC olarak 27.’sini gerçekleştirdiğimiz Global CEO araştırmamızın Türkiye sonuçları, ülkemizdeki CEO’ların optimist yaklaşımını bu yıl net bir formda gösteriyor. Geçen yıl rekor seviyede olduğunu gördüğümüz karamsarlığa rağmen bu yıl daha optimist bir tablo kelam konusu. Araştırmamızın sonuçlarına nazaran, iş başkanları değişim dalgalarının ne kadar güçlü olduğunun ve şirketlerinin uzun yıllar ayakta kalabilmesi için daha dönüşümcü bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğinin farkındalar. Global iktisattaki güzelleşmeyle birlikte süratli değişimin getirdiği daima yenilikçilik iş dünyasını etkiliyor. Mecburî hale gelen dönüşümün önündeki iç mahzurları kaldırmak ve kaynakları daha esnek kullanmak, şirketlere bu seyahatte takviye olabilir. Yeniden, ülkemizdeki CEO’ların global CEO’lardan farklı olarak geçen seneye nazaran daha optimist olduklarını görmekteyiz. Global CEO araştırmalarımızda daima gördüğümüz bu durumun, Türk CEO’ların, çevik ve kriz ortamını yönetme konusunda daha deneyimli olmalarından kaynaklandığını söyleyebiliriz.”

Araştırma kapsamında CEO’lara yöneltilen “Sizce şirketiniz önümüzdeki 12 ayda hangi değerli tehditlere maruz kalacak?” sorusuna verilen cevaplarda birinci sırada enflasyon geliyor. Enflasyonu, makroekonomik çalkantılar (yüzde 56) siber riskler (yüzde 44), jeopolitik çatışmalar (yüzde 27) ve iklim değişikliği (yüzde 16) izliyor.

TÜRKİYE’DEKİ CEO’LAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AKSİYONA GEÇİYOR

İklim riskleriyle ilgili bir sonraki 12 aylık periyoda ait telaşlar geçen yıla nazaran az da olsa düşmüş durumda. Buna rağmen CEO’lar iklim değişikliğinin iş modellerini giderek daha fazla etkileyeceğini düşünüyor. CEO’ların birçoğu karbonsuzlaşma konusunda ilerleme kat ettiklerini söylerken, iklimle ilgili başka aksiyonların biraz geri planda kalmakta olduğu göze çarpıyor. Türkiye’deki CEO’lara nazaran şirketlerin karbonsuzlaşmasının önündeki en büyük mani dallarında iklim dostu teknolojilerin eksikliği (yüzde 27), bunu düzenlemelerin karmaşıklığı takip ediyor (yüzde 20).

CEO’LAR YAPAY ZEKANIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ POTANSİYELİNE İNANIYOR

Üretken yapay zekanın kullanımı ve stratejiye entegrasyonu her ne kadar hudutlu olsa da, CEO’ların önümüzdeki devirde yapay zekanın tesirinin artmasını bekliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan CEO’lar, üretken yapay zekânın hem benimsenme suratının, hem de dönüşüm yaratma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.

Türkiye’den katılan her 10 CEO’dan neredeyse 7’si önümüzdeki üç yılda üretken yapay zekânın rekabeti artıracağını, iş modellerini değiştireceğini ve yeni yetenek gereksinimi doğuracağını düşünüyor.

Hem Türkiye’deki hem de dünyadaki CEO’ların yüzde 60’ından fazlası gelecek 12 ayda üretken yapay zekânın, çalışanların şirketteki verimliliklerini artıracağını düşünüyor.

Yapay zekanın şirketlerinde benimsendiğini söyleyen CEO’ların oranı Türkiye yüzde 31, teknoloji stratejilerini buna nazaran değiştirdiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 37.

Türkiye’deki CEO’ların da yapay zekâya dair en büyük tasalarını siber güvenlik riskleri (yüzde 63) oluşturuyor, bunu yüzde 44 ile yanlış bilginin yayılması takip ediyor.

DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK MAHZUR FİNANSAL KAYNAKLAR

Türkiye’deki CEO’lar için, dönüşümün önündeki en kıymetli mani kısıtlı finansal kaynaklar (yüzde 39) bunu düzenleyici etraf (yüzde 34) takip ediyor. Yetenek eksikliği, Türkiye’deki CEO’lar için de tekrar keşif yapmanın, dönüşümün önünde değerli bir pürüz. CEO’lara büyük ölçekli kurumsal dönüşüm çalışmalarında sık karşılaştıkları mahzurlar sorulduğunda verilen karşılıklar, birçok mahzurun dala mahsus olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de CEO’ların büyüme beklediği pazarlar ABD, Almanya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere olarak sıralanıyor. Global CEO’lar için büyüme beklenen pazarlarda birinci dört ülke, geçtiğimiz iki yılda olduğu üzere ABD, Çin, Almanya ve İngiltere olarak sıralanıyor. Global sıralamada beşinci sırada ise dünya iktisadında değerli bir güç olarak yükselmeye devam eden Hindistan yer alıyor.

Rapor sonuçlarına ulaşmak için;

PwC Global CEO Araştırması

PwC Global CEO Araştırması Türkiye sonuçları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir